Sharp SJFX680VST

22.490.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp SJFX680VST is 22.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    678 L

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 14 Thg1 28 Mar 10 Thg6 23 Aug 05 Thg11 18 Jan 02 Thg4 15 Jun $24240500 $22490400 $20740300 $18990200 $17240100 $15490000
01 Nov 14 Thg1 28 Mar 10 Thg6 23 Aug 05 Thg11 18 Jan 02 Thg4 15 Jun $24240500 $22490400 $20740300 $18990200 $17240100 $15490000
01 Nov 28 Mar 23 Aug 18 Jan 15 Jun $24240500 $22490400 $20740300 $18990200 $17240100 $15490000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X