Sharp SJ-FXP600VG-MR

30.690.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp SJ-FXP600VG-MR is 30.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    525 L

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 May 28 Thg5 05 Jun 12 Thg6 20 Jun 27 Thg6 05 Jul 13 Thg7 21 Jul $36558000 $34690400 $32822800 $30955200 $29087600 $27220000
21 May 28 Thg5 05 Jun 12 Thg6 20 Jun 27 Thg6 05 Jul 13 Thg7 21 Jul $36558000 $34690400 $32822800 $30955200 $29087600 $27220000
21 May 05 Jun 20 Jun 05 Jul 21 Jul $36558000 $34690400 $32822800 $30955200 $29087600 $27220000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X