Sharp SJ-FX640V-SL

28.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp SJ-FX640V-SL is 28.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Loại
    Side by Side Door

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 May 28 Thg5 05 Jun 12 Thg6 20 Jun 27 Thg6 05 Jul 13 Thg7 21 Jul $34663000 $32890400 $31117800 $29345200 $27572600 $25800000
21 May 28 Thg5 05 Jun 12 Thg6 20 Jun 27 Thg6 05 Jul 13 Thg7 21 Jul $34663000 $32890400 $31117800 $29345200 $27572600 $25800000
21 May 05 Jun 20 Jun 05 Jul 21 Jul $34663000 $32890400 $31117800 $29345200 $27572600 $25800000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X