Sharp KSR231ST

492.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp KSR231ST is 492.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Power

  • Điện áp
    800 W

Capacity

  • Bowl capacity
    2.2 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Dec 27 Thg12 07 Jan 17 Thg1 28 Jan 07 Thg2 18 Feb 27 Thg2 09 Mar $795000 $734400 $673800 $613200 $552600 $492000
17 Dec 27 Thg12 07 Jan 17 Thg1 28 Jan 07 Thg2 18 Feb 27 Thg2 09 Mar $795000 $734400 $673800 $613200 $552600 $492000
17 Dec 07 Jan 28 Jan 18 Feb 09 Mar $795000 $734400 $673800 $613200 $552600 $492000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X