Sharp KSN191ETV

★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Power

  • Điện áp
    700 W

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8L L

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $965000 $842200 $719400 $596600 $473800 $351000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $965000 $842200 $719400 $596600 $473800 $351000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $965000 $842200 $719400 $596600 $473800 $351000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X