Sharp KSN18EV

★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8L L

Product info

  • List date PriceMe
    19 Tháng Mười Một 2016
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X