Sharp KSN181EV

1.020.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp KSN181EV is 1.020.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.8L L

Product info

  • List date PriceMe
    8 Tháng Mười Một 2015
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X