Sharp KSHD15V

Bestseller
600.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp KSHD15V is 600.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Bowl capacity
    1.5 L

Product info

  • List date PriceMe
    13 Tháng Mười Hai 2017
  • Brand Category
Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X