Sharp FPJ60EW

6.211.000Đ - 7.330.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Sharp
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X