Sharp FPJ30E

2.152.000Đ - 2.400.000Đ từ 3 nhà bán lẻ
Nhà chế tạo: Sharp
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Product info

X