Sharp ESW95HV-S

5.890.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sharp ESW95HV-S is 5.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

04 Apr 09 Thg6 15 Aug 20 Thg10 26 Dec 02 Thg3 08 May 13 Thg7 18 Sep $6535500 $6290400 $6045300 $5800200 $5555100 $5310000
04 Apr 09 Thg6 15 Aug 20 Thg10 26 Dec 02 Thg3 08 May 13 Thg7 18 Sep $6535500 $6290400 $6045300 $5800200 $5555100 $5310000
04 Apr 15 Aug 26 Dec 08 May 18 Sep $6535500 $6290400 $6045300 $5800200 $5555100 $5310000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X