Sharp EOA384RCSVST

★★★★★
Nhà chế tạo: Sharp
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Volume
    38 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X