Sanaky VH408WL

10.490.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH408WL is 10.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    340 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

10 Apr 23 Thg5 06 Jul 18 Thg8 01 Oct 13 Thg11 27 Dec 09 Thg2 25 Mar $10928000 $10500400 $10072800 $9645200 $9217600 $8790000
10 Apr 23 Thg5 06 Jul 18 Thg8 01 Oct 13 Thg11 27 Dec 09 Thg2 25 Mar $10928000 $10500400 $10072800 $9645200 $9217600 $8790000
10 Apr 06 Jul 01 Oct 27 Dec 25 Mar $10928000 $10500400 $10072800 $9645200 $9217600 $8790000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X