Sanaky VH408KL

9.690.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH408KL is 9.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    340 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

10 Apr 21 Thg5 02 Jul 12 Thg8 23 Sep 03 Thg11 15 Dec 26 Thg1 09 Mar $10890500 $10590400 $10290300 $9990200 $9690100 $9390000
10 Apr 21 Thg5 02 Jul 12 Thg8 23 Sep 03 Thg11 15 Dec 26 Thg1 09 Mar $10890500 $10590400 $10290300 $9990200 $9690100 $9390000
10 Apr 02 Jul 23 Sep 15 Dec 09 Mar $10890500 $10590400 $10290300 $9990200 $9690100 $9390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X