Sanaky VH3699W3

6.190.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH3699W3 is 6.190.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Freezer capacity
    260 L

Capacity

  • Freezer capacity
    260 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X