Sanaky VH3699W1

Bestseller
X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

This model is a bestseller in the Chest Freezers category.

Capacity

  • Freezer capacity
    370L L

Capacity

  • Freezer capacity
    370L L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X