Sanaky VH308K

7.890.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH308K is 7.890.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    240 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

20 Nov 18 Thg1 18 Mar 16 Thg5 15 Jul 12 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $8912500 $8590400 $8268300 $7946200 $7624100 $7302000
20 Nov 18 Thg1 18 Mar 16 Thg5 15 Jul 12 Thg9 11 Nov 09 Thg1 09 Mar $8912500 $8590400 $8268300 $7946200 $7624100 $7302000
20 Nov 18 Mar 15 Jul 11 Nov 09 Mar $8912500 $8590400 $8268300 $7946200 $7624100 $7302000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X