Sanaky VH258K3L

8.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH258K3L is 8.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    250 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

07 Apr 11 Thg4 16 Apr 20 Thg4 25 Apr 29 Thg4 04 May 07 Thg5 11 May $8590030 $8590020 $8590010 $8590000 $8589990 $8589980
07 Apr 11 Thg4 16 Apr 20 Thg4 25 Apr 29 Thg4 04 May 07 Thg5 11 May $8590030 $8590020 $8590010 $8590000 $8589990 $8589980
07 Apr 16 Apr 25 Apr 04 May 11 May $8590030 $8590020 $8590010 $8590000 $8589990 $8589980

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X