Sanaky VH230HY

7.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH230HY is 7.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    230 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

21 Jan 12 Thg3 03 May 23 Thg6 14 Aug 04 Thg10 25 Nov 16 Thg1 09 Mar $9426500 $8999200 $8571900 $8144600 $7717300 $7290000
21 Jan 12 Thg3 03 May 23 Thg6 14 Aug 04 Thg10 25 Nov 16 Thg1 09 Mar $9426500 $8999200 $8571900 $8144600 $7717300 $7290000
21 Jan 03 May 14 Aug 25 Nov 09 Mar $9426500 $8999200 $8571900 $8144600 $7717300 $7290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X