Sanaky VH218K3L

8.590.000Đ Từ Dien Maythien Hoa
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH218K3L is 8.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    170 L

Capacity

  • Dung lượng
    170 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X