Sanaky VH1520HP

32.990.000Đ - 33.990.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH1520HP is 32.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    1500 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

09 Mar 23 Thg4 08 Jun 23 Thg7 07 Sep 22 Thg10 07 Dec 22 Thg1 09 Mar $35990500 $34990400 $33990300 $32990200 $31990100 $30990000
09 Mar 23 Thg4 08 Jun 23 Thg7 07 Sep 22 Thg10 07 Dec 22 Thg1 09 Mar $35990500 $34990400 $33990300 $32990200 $31990100 $30990000
09 Mar 08 Jun 07 Sep 07 Dec 09 Mar $35990500 $34990400 $33990300 $32990200 $31990100 $30990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X