Sanaky VH1209HP

27.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH1209HP is 27.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Features

  • Dung lượng
    1200 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

02 Apr 23 Thg5 13 Jul 02 Thg9 23 Oct 13 Thg12 02 Feb 25 Thg3 16 May $28115500 $27490400 $26865300 $26240200 $25615100 $24990000
02 Apr 23 Thg5 13 Jul 02 Thg9 23 Oct 13 Thg12 02 Feb 25 Thg3 16 May $28115500 $27490400 $26865300 $26240200 $25615100 $24990000
02 Apr 13 Jul 23 Oct 02 Feb 16 May $28115500 $27490400 $26865300 $26240200 $25615100 $24990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X