Sanaky VH-4099A4K

8.290.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH-4099A4K is 8.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    305 L

Capacity

  • Total capacity
    305 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X