Sanaky VH-3899K3

9.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH-3899K3 is 9.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    302 L

Capacity

  • Total capacity
    302 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X