Sanaky VH-1599HYKD

5.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Sanaky
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Sanaky VH-1599HYKD is 5.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Total capacity
    100 L

Capacity

  • Total capacity
    100 L

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X