SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C CZ450 16GB

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General

  • Dung lượng
    16 GB

General

  • Read speed
    130 MB/s

Product info

  • List date PriceMe
    9 Tháng Tám 2016
  • Brand Category
X