SanDisk USB 3.0 iXpand Mini 64GB

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General

  • Dung lượng
    64 GB

Product info

  • List date PriceMe
    3 Tháng Tư 2017
  • Brand Category

USB SanDisk USB 3.0 iXpand Mini 64GB Liên quan

X