SanDisk USB 3.0 iXpand Mini 16GB

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

General

  • Dung lượng
    16 GB

Product info

  • List date PriceMe
    22 Tháng Tư 2017
  • Brand Category

USB SanDisk USB 3.0 iXpand Mini 16GB Liên quan

X