Samsung WW95J42G0BX/SV

8.290.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung WW95J42G0BX/SV is 8.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    9.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 Jan 04 Thg2 14 Feb 23 Thg2 05 Mar 14 Thg3 24 Mar 02 Thg4 11 Apr $13665500 $12590400 $11515300 $10440200 $9365100 $8290000
26 Jan 04 Thg2 14 Feb 23 Thg2 05 Mar 14 Thg3 24 Mar 02 Thg4 11 Apr $13665500 $12590400 $11515300 $10440200 $9365100 $8290000
26 Jan 14 Feb 05 Mar 24 Mar 11 Apr $13665500 $12590400 $11515300 $10440200 $9365100 $8290000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X