Samsung WW90J54E0BX/SV

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Front load

Product info

Show more ∨

Price Trend

15 Apr 18 Thg4 22 Apr 25 Thg4 29 Apr 02 Thg5 06 May 08 Thg5 11 May $8203000 $7990400 $7777800 $7565200 $7352600 $7140000
15 Apr 18 Thg4 22 Apr 25 Thg4 29 Apr 02 Thg5 06 May 08 Thg5 11 May $8203000 $7990400 $7777800 $7565200 $7352600 $7140000
15 Apr 22 Apr 29 Apr 06 May 11 May $8203000 $7990400 $7777800 $7565200 $7352600 $7140000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X