Samsung WW10T634DLX/SV

13.690.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung WW10T634DLX/SV is 13.690.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Front load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

26 May 02 Thg6 09 Jun 16 Thg6 23 Jun 30 Thg6 07 Jul 13 Thg7 20 Jul $15140500 $14590400 $14040300 $13490200 $12940100 $12390000
26 May 02 Thg6 09 Jun 16 Thg6 23 Jun 30 Thg6 07 Jul 13 Thg7 20 Jul $15140500 $14590400 $14040300 $13490200 $12940100 $12390000
26 May 09 Jun 23 Jun 07 Jul 20 Jul $15140500 $14590400 $14040300 $13490200 $12940100 $12390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X