Samsung WA85M5120SG

5.090.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung WA85M5120SG is 5.090.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.5 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 16 Thg1 02 Apr 17 Thg6 02 Sep 17 Thg11 02 Feb 20 Thg4 06 Jul $6063000 $5390400 $4717800 $4045200 $3372600 $2700000
01 Nov 16 Thg1 02 Apr 17 Thg6 02 Sep 17 Thg11 02 Feb 20 Thg4 06 Jul $6063000 $5390400 $4717800 $4045200 $3372600 $2700000
01 Nov 02 Apr 02 Sep 02 Feb 06 Jul $6063000 $5390400 $4717800 $4045200 $3372600 $2700000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X