Samsung WA85J5712SG/SV

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    8.5 kg

Product info

Máy rửa chén Samsung WA85J5712SG/SV Liên quan

X