Samsung WA12T5360BV

8.290.000Đ - 10.490.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung WA12T5360BV is 8.290.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    14 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Sep 11 Thg10 05 Nov 29 Thg11 24 Dec 17 Thg1 11 Feb 08 Thg3 02 Apr $11153000 $10490400 $9827800 $9165200 $8502600 $7840000
17 Sep 11 Thg10 05 Nov 29 Thg11 24 Dec 17 Thg1 11 Feb 08 Thg3 02 Apr $11153000 $10490400 $9827800 $9165200 $8502600 $7840000
17 Sep 05 Nov 24 Dec 11 Feb 02 Apr $11153000 $10490400 $9827800 $9165200 $8502600 $7840000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X