Samsung WA10T5260BV/SV

New
8.640.000Đ - 10.850.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung WA10T5260BV/SV is 8.640.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Apr 01 Thg5 03 May 04 Thg5 06 May 07 Thg5 09 May 11 Thg5 13 May $11403000 $10850400 $10297800 $9745200 $9192600 $8640000
30 Apr 01 Thg5 03 May 04 Thg5 06 May 07 Thg5 09 May 11 Thg5 13 May $11403000 $10850400 $10297800 $9745200 $9192600 $8640000
30 Apr 03 May 06 May 09 May 13 May $11403000 $10850400 $10297800 $9745200 $9192600 $8640000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X