Samsung WA10J5710SW/ST

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top load

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $7765500 $7190400 $6615300 $6040200 $5465100 $4890000
01 Nov 02 Thg1 04 Mar 05 Thg5 06 Jul 06 Thg9 07 Nov 07 Thg1 09 Mar $7765500 $7190400 $6615300 $6040200 $5465100 $4890000
01 Nov 04 Mar 06 Jul 07 Nov 09 Mar $7765500 $7190400 $6615300 $6040200 $5465100 $4890000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X