Samsung WA10J5710SG

Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Loại

  • Loại tải
    Top Load
  • Loại
    Washing machine

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng
    10.0 kg

Product info

Máy rửa chén Samsung WA10J5710SG Liên quan

X