Samsung VC18M3110VB/SV

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Điện áp
    1800w W

Product info

Show more ∨
X