Samsung UA65TU8100KXXV 65in

14.390.000Đ Từ Dien Maycho Lon
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung UA65TU8100KXXV 65in is 14.390.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

11 Mar 11 Thg5 12 Jul 11 Thg9 12 Nov 12 Thg1 15 Mar 15 Thg5 16 Jul $31278000 $27900400 $24522800 $21145200 $17767600 $14390000
11 Mar 11 Thg5 12 Jul 11 Thg9 12 Nov 12 Thg1 15 Mar 15 Thg5 16 Jul $31278000 $27900400 $24522800 $21145200 $17767600 $14390000
11 Mar 12 Jul 12 Nov 15 Mar 16 Jul $31278000 $27900400 $24522800 $21145200 $17767600 $14390000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X