Samsung UA55TU6900SXNZ 55in

16.900.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung UA55TU6900SXNZ 55in is 16.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    55 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Jul 17 Thg7 18 Jul 18 Thg7 19 Jul 19 Thg7 20 Jul 21 Thg7 22 Jul $18348000 $17900400 $17452800 $17005200 $16557600 $16110000
17 Jul 17 Thg7 18 Jul 18 Thg7 19 Jul 19 Thg7 20 Jul 21 Thg7 22 Jul $18348000 $17900400 $17452800 $17005200 $16557600 $16110000
17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul 22 Jul $18348000 $17900400 $17452800 $17005200 $16557600 $16110000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X