Samsung UA50TU8500KXXV 50in

14.400.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung UA50TU8500KXXV 50in is 14.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    50 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

11 Mar 03 Thg5 26 Jun 18 Thg8 11 Oct 03 Thg12 26 Jan 19 Thg3 11 May $18410500 $16900200 $15389900 $13879600 $12369300 $10859000
11 Mar 03 Thg5 26 Jun 18 Thg8 11 Oct 03 Thg12 26 Jan 19 Thg3 11 May $18410500 $16900200 $15389900 $13879600 $12369300 $10859000
11 Mar 26 Jun 11 Oct 26 Jan 11 May $18410500 $16900200 $15389900 $13879600 $12369300 $10859000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X