Samsung TQA55Q80AAKXXV 55in

31.400.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung TQA55Q80AAKXXV 55in is 31.400.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    55 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

30 Jun 10 Thg7 20 Jul 30 Thg7 09 Aug 19 Thg8 29 Aug 07 Thg9 16 Sep $33548000 $32500400 $31452800 $30405200 $29357600 $28310000
30 Jun 10 Thg7 20 Jul 30 Thg7 09 Aug 19 Thg8 29 Aug 07 Thg9 16 Sep $33548000 $32500400 $31452800 $30405200 $29357600 $28310000
30 Jun 20 Jul 09 Aug 29 Aug 16 Sep $33548000 $32500400 $31452800 $30405200 $29357600 $28310000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X