Samsung RT35K5982DX/SV

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

16 Apr 24 Thg4 02 May 10 Thg5 18 May 26 Thg5 03 Jun 11 Thg6 19 Jun $19240500 $17790400 $16340300 $14890200 $13440100 $11990000
16 Apr 24 Thg4 02 May 10 Thg5 18 May 26 Thg5 03 Jun 11 Thg6 19 Jun $19240500 $17790400 $16340300 $14890200 $13440100 $11990000
16 Apr 02 May 18 May 03 Jun 19 Jun $19240500 $17790400 $16340300 $14890200 $13440100 $11990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X