Samsung RT35K5982BS/SV

15.490.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung RT35K5982BS/SV is 15.490.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    362 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $20440500 $17890400 $15340300 $12790200 $10240100 $7690000
01 Nov 09 Thg1 19 Mar 27 Thg5 05 Aug 13 Thg10 22 Dec 02 Thg3 11 May $20440500 $17890400 $15340300 $12790200 $10240100 $7690000
01 Nov 19 Mar 05 Aug 22 Dec 11 May $20440500 $17890400 $15340300 $12790200 $10240100 $7690000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X