Samsung RT29K5012S8/SV

8.130.000Đ Từ Dien May
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung RT29K5012S8/SV is 8.130.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    299 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X