Samsung RT25M4032BY/SV

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Features

  • Loại
    Top Mount
  • Dung lượng
    256 L

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Apr 09 Thg6 02 Aug 24 Thg9 17 Nov 09 Thg1 04 Mar 26 Thg4 18 Jun $10490500 $9590400 $8690300 $7790200 $6890100 $5990000
17 Apr 09 Thg6 02 Aug 24 Thg9 17 Nov 09 Thg1 04 Mar 26 Thg4 18 Jun $10490500 $9590400 $8690300 $7790200 $6890100 $5990000
17 Apr 02 Aug 17 Nov 04 Mar 18 Jun $10490500 $9590400 $8690300 $7790200 $6890100 $5990000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X