Samsung RT25M4032BU/SV

6.990.000Đ - 9.090.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung RT25M4032BU/SV is 6.990.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    256 L

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

03 Apr 18 Thg5 02 Jul 16 Thg8 30 Sep 14 Thg11 29 Dec 12 Thg2 30 Mar $10678000 $9890400 $9102800 $8315200 $7527600 $6740000
03 Apr 18 Thg5 02 Jul 16 Thg8 30 Sep 14 Thg11 29 Dec 12 Thg2 30 Mar $10678000 $9890400 $9102800 $8315200 $7527600 $6740000
03 Apr 02 Jul 30 Sep 29 Dec 30 Mar $10678000 $9890400 $9102800 $8315200 $7527600 $6740000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X