Samsung RT22FARBDSA

6.590.000Đ Từ pioc
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung RT22FARBDSA is 6.590.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer in Vietnam.

Capacity

  • Dung lượng
    243 L

Other

  • Màu
    METAL GRAPHITE

Features

  • Loại
    Top Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X