Samsung RB30N4170S8

X

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    307 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X