Samsung RB30N4170S8

★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Capacity

  • Dung lượng
    307 L

Features

  • Loại
    Bottom Mount

Product info

Show more ∨

Price Trend

01 Nov 05 Thg1 10 Mar 14 Thg5 18 Jul 21 Thg9 25 Nov 29 Thg1 04 Apr $17180500 $15190400 $13200300 $11210200 $9220100 $7230000
01 Nov 05 Thg1 10 Mar 14 Thg5 18 Jul 21 Thg9 25 Nov 29 Thg1 04 Apr $17180500 $15190400 $13200300 $11210200 $9220100 $7230000
01 Nov 10 Mar 18 Jul 25 Nov 04 Apr $17180500 $15190400 $13200300 $11210200 $9220100 $7230000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X