Samsung QA65QN800AKXXV 65in

88.900.000Đ - 89.900.000Đ từ 2 nhà bán lẻ
★★★★★
Nhà chế tạo: Samsung
X
Price Trend
Store
Offer name
Stock
Price
Shipping

Thông số kỹ Thuật sản phẩm

Best price for Samsung QA65QN800AKXXV 65in is 88.900.000Đ inclusive of GTGT. This is presently the cheapest offer found from comparing prices from 2 shops in Vietnam.

Display

  • Kích thước màn hình
    65 in

Product info

Show more ∨

Price Trend

17 Jul 17 Thg7 18 Jul 18 Thg7 19 Jul 19 Thg7 20 Jul 20 Thg7 20 Jul $91000500 $88900400 $86800300 $84700200 $82600100 $80500000
17 Jul 17 Thg7 18 Jul 18 Thg7 19 Jul 19 Thg7 20 Jul 20 Thg7 20 Jul $91000500 $88900400 $86800300 $84700200 $82600100 $80500000
17 Jul 18 Jul 19 Jul 20 Jul $91000500 $88900400 $86800300 $84700200 $82600100 $80500000

Tìm, so sánh giá và mua trực tuyến từ các cửa hàng Việt Nam.

X